Reisvoorwaarden

Reisvoorwaarden Vliegreis Europa

Vliegreis Europa is onderdeel van Reizendeal. Indien u een boeking bij Vliegreis Europa maakt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden van Vliegreis Europa. Het is daarom belangrijk dat u deze voorwaarden goed heeft gelezen alvorens de boeking te maken. Vliegreis Europa gaat ervan uit dat u naast de eigen voorwaarden ook op de hoogte bent van de voorwaarden van de vervoersmaatschappij. Daarnaast gaat Vliegreis Europa ervan uit dat u de reisinformatie op de website heeft gelezen.

1.1 Publicatie

De bij de accommodaties getoonde foto’s dienen uitsluitend om een idee te geven. Omdat niet ieder appartement of hotelkamer gelijk is, kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto. Voor kennelijke zetfouten kan Vliegreis Europa nooit aansprakelijk worden gesteld. Vliegreis Europa behoudt het recht om zonder toestemming van de klant prijzen en arrangementen te wijzigen indien de situatie daarom vraagt. Eventuele fouten in een advertentie of enige andere publicatie zullen op de website van Vliegreis Europa hersteld worden, zodat u altijd de meest actuele en juiste informatie kunt terugvinden.

1.2 Privacy

Voor het boeken van een reis, het aanvragen van informatie of het lid worden van de nieuwsbrief heeft Vliegreis Europa uw gegevens nodig. Uw gegevens worden met zorg door Vliegreis Europa behandeld. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt.

2.0 Prijzen

De vermelde prijzen op de website van Vliegreis Europa zijn per persoon. Vliegreis Europa werkt met fluctuerende prijzen, welke gebaseerd zijn op basis van vraag en aanbod. Hierdoor kan het voorkomen dat de reis welke u boekt later goedkoper of wellicht duurder wordt aangeboden. Daarnaast werken wij vaak met last-minutes en aanbiedingen. Dit houdt dus in dat de prijzen tijdens het seizoen kunnen fluctueren. Meestal geldt er een toeslag voor 1-persoonskamer prijzen. Kinderkorting en korting voor een extra bed op de kamer worden niet in combinatie gegeven.

Toeristenbelasting, babybedjes, kluisjes en dergelijke dienen ter plaatse te worden afgerekend.

3.0 Boeken, reissom en betalen

Op het moment dat u alle gegevens heeft doorgegeven en akkoord bent gegaan met de voorwaarden, beschouwt Vliegreis Europa dit als een definitieve boeking. Bij wijzigingen en/of annuleringen zijn altijd kosten verbonden. Ook een boeking op aanvraag beschouwt Vliegreis Europa als een definitieve boeking.

Alle gepubliceerde reissommen gelden per persoon (tenzij anders vermeld) en omvatten alleen de diensten en voorzieningen zoals omschreven in het gepubliceerde arrangement of uitgebrachte offerte. Genoemde reissommen zijn gebaseerd op prijzen, geldkoersen, brandstofprijzen, heffingen en belastingen, zoals die bij Vliegreis Europa bekend waren op het moment van het uitbrengen van het arrangement of offerte. Vliegreis Europa behoudt zich het recht voor om, ook met betrekking tot reeds aangegane reisovereenkomsten, tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen als gevolg van verhoging in de hiervoor genoemde heffingen en prijzen.

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst, boeking, wijzigingen of kosten van extra opties, langer dan zes weken voor vertrek dient de reiziger een aanbetaling van minimaal 30% te betalen, tenzij anders vermeld. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de dag van vertrek in het bezit zijn van Vliegreis Europa. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Vliegreis Europa schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het verschuldigde bedrag binnen zeven dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Vliegreis Europa heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals omschreven in artikel 3.7 in rekening te brengen. Indien de reis is aangekocht via veilingsites of andere derde partijen dient de betaling binnen zeven dagen na de boeking voldaan te worden.

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst, boeking, wijzigingen of kosten van extra opties, binnen zes weken tot drie weken voor de dag van vertrek, moet terstond de gehele reissom worden voldaan. Indien de betaling binnen twee dagen uitblijft, is de reiziger in verzuim en wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Vliegreis Europa heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals omschreven in artikel 3.7 in rekening te brengen. Indien de reis is aangekocht via veilingsites of andere derde partijen dient de betaling binnen twee dagen na de boeking voldaan te worden.

Bij het tot stand komen van de reisovereenkomst, boeking, wijzigingen of kosten van extra opties, binnen drie weken voor de dag van vertrek, moet op de dag van boeking de gehele betaling worden voldaan en verzoeken wij u een print screen van de bankoverschrijving aan ons te versturen per e-mail. Indien betaling op de geboekte dag uitblijft, is de reiziger in verzuim en wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Vliegreis Europa heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten zoals omschreven in artikel 3.7 in rekening te brengen. Indien de reis is aangekocht via veilingsites of andere derde partijen dient de gehele betaling op de dag van boeking te worden voldaan en verzoeken wij u een print screen van de bankoverschrijving aan ons te versturen per e-mail.

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Vliegreis Europa heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag wettelijke rente verschuldigd. Voorts is hij gehouden tot vergoeding van het in redelijkheid door Vliegreis Europa gemaakte buitenrechtelijke kosten.

3.1 Informatieplicht

U ben verplicht Vliegreis Europa te informeren over uw lichamelijke en/of geestelijke toestand (waaronder het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen) als dit kan leiden tot ongemak, gevaar of risico’s voor uzelf of andere reizigers.

3.2 Hoofdelijk aansprakelijk

Degene die een reis boekt is hoofdelijk aansprakelijk voor de boeking; ook voor alle andere reizigers die hij of zij aanmeldt.

3.3 Minderjarig en boeken bij Vliegreis Europa

Minderjarige reizigers moeten altijd begeleid worden door meerderjarige reizigers.

3.4 Op aanvraag

Wanneer wij in onze eigen voorraad geen kamers of appartementen meer hebben is het in sommige gevallen mogelijk om bij de accommodatieverschaffer na te vragen of er in hun voorraad nog een kamer of appartement beschikbaar is.

Hoe gaat het in zijn werk?

U boekt uw reis en wij nemen contact op met de accommodatieverschaffer. Het duurt meestal een paar dagen voordat wij een antwoord ontvangen. Wij geven u één van de volgende antwoorden:

1) De aanvraag is akkoord: uw aanvraag wordt direct omgezet in een definitieve boeking. U ontvangt dan binnen één werkdag de factuur. Houdt er rekening mee dat, als u uw reis daarna wilt annuleren, daar annuleringskosten aan zijn verbonden.

2) De aanvraag is niet akkoord: als de eigenaar niet akkoord gaat met de aanvraag nemen wij telefonisch of per e-mail contact met u op. Dan kunnen we in onderling overleg een ander hotel/appartement zoeken dat aan uw wensen voldoet.

3.5 Wijzigen

De reiziger kan tot 28 dagen voor vertrek verzoeken om één en ander te wijzigen (voor zover de gewenste wijziging nog mogelijk is). Vliegreis Europa zal het verzoek in overweging nemen en de reiziger zo spoedig mogelijk laten weten of zij aan het verzoek kan voldoen. Indien Vliegreis Europa niet aan het verzoek kan voldoen, zal zij dit met redenen omkleden. Bij iedere wijziging worden € 27,- wijzigingskosten in rekening gebracht plus de eventuele door de wijziging ontstane extra kosten.

Wijzigingen van tickets zijn in de meeste gevallen niet te wijzigen. Wijzigingen kan inhouden dat de complete boeking vervalt en een ander ticket dient te worden geboekt. Voor eventuele naamswijsigingen op een ticket worden € 130,-wijzigingskosten berekend, let u daarom op dat u bij de boeking de juiste persoonsnamen doorgeeft, zoals deze in het paspoort vermeldt staan. Getrouwde personen dienen alleen hun eigen (meisjes)achternaam volgens paspoort in te vullen (geen getrouwde naam). De aanpassing van bestemming, accommodatie, reisduur of vertrekdatum wordt als een annulering beschouwd en hierop zijn de annuleringsvoorwaarden van toepassing.

3.6 Bijboeken extra persoon

Het is mogelijk om binnen uw boeking een wijziging aan te brengen, zoals het bijboeken van een extra persoon. De reissom voor de reeds geboekte personen blijft ten allen tijde ongewijzigd. Voor de bij te boeken persoon wordt de actuele reissom berekend. Houdt u er rekening mee dat deze reissom zowel hoger als lager kan zijn dan de reissom van de reeds geboekte personen. Wanneer u met meerdere personen een reis boekt, dan fungeert het e-mailadres van de hoofdboeker als correspondentieadres, deze ontvangt tevens de boekingsbevestiging en de factuur. De hoofdboeker is aansprakelijk voor de algehele betaling alsmede voor het verstrekken van de reisinformatie aan de medereizigers.

3.7 Annuleren

Bij annuleringen hanteert Vliegreis Europa de annuleringsvoorwaarden.

Annuleren kan telefonisch, van maandag tot en met vrijdag, tussen 10.00 uur en 16.00 uur of per mail. Indien u contact met ons opneemt na 16.00 uur geldt de eerstvolgende werkdag als dag van annulering.
Houd er rekening mee dat een annulering nooit kosteloos verloopt. Alleen indien u een annuleringsverzekering heeft afgesloten én bij een geldige reden, heeft u recht op (gedeeltelijke) teruggave van de reissom. Helaas kunnen vliegtickets niet geannuleerd worden. Als u een reis boekt, raden wij u dan ook aan om een annuleringsverzekering af te sluiten.

Vliegreis Europa kan een annulering alleen in behandeling nemen wanneer deze per mail of telefonisch is ingediend door de hoofdboeker. Een annulering is altijd bindend en kan daarom ook niet ongedaan gemaakt worden. Een medereiziger is niet hoofdelijk aansprakelijk en kan daarom geen annulering doorgeven. Het annuleren van een overeenkomst door één of meerdere reizigers die gezamenlijk een verblijf in een hotelkamer, appartement, vakantiewoning of andere accommodatie hebben geboekt, geldt als annulering van alle overeenkomsten, tenzij de hoofdboeker nadrukkelijk anders aangeeft.

Afhankelijk van het aantal dagen tot vertrek, houdt Vliegreis Europa bij annulering de boekingskosten en een bepaald percentage van de reissom:

Tot 8 weken voor aankomst betaalt u de volledige prijs tot € 225,- p.p.

Van 8 weken tot 6 weken voor aankomst betaalt u de volledige prijs tot € 350,- p.p.

6 weken voor vertrek betaalt u de volledige prijs.

Opgelet! Voor reizen die gekocht zijn via veilingsites of andere derde partijen gelden deze annuleringsvoorwaarden niet, de reissom voor reizen welke via veilingsites gekocht zijn, dienen altijd volledig betaald te worden in geval van annulering. Wij raden altijd aan om een reis en/of annuleringsverzekering af te sluiten.


Kan uw reis niet meer doorgaan, vanwege Vliegreis Europa of de accommodatie (bijvoorbeeld bij faillissement of overboeking), zal Vliegreis Europa zo spoedig mogelijk contact met u opnemen. Let er dus op dat u correcte contactgegevens invult. Wij zullen u hierbij eenmaal een gelijkwaardig alternatief bieden. Wilt u hier liever geen gebruik van maken, dan kunt u de reis kosteloos annuleren. Indien er sprake is van overmacht, is Vliegreis Europa niet verplicht een alternatief en/of restitutie te bieden.

3.8 Betalen

U kunt uw geboekte reis betalen door middel van iDeal of bankoverschrijving. De kosten van de reis dient direct na boeking te worden betaald. Ook dienen de kosten van de boekingskosten direct te worden voldaan.

3.9 Reispapieren

Als de gehele betaling is ontvangen, ontvangt u ongeveer 5 dagen van tevoren uw reispapieren. Hierin vindt u alle gegevens betreffende de reis. U dient de gegevens op de tickets en vouchers op juistheid te controleren. Indien iets niet overeenkomt met wat u geboekt heeft, geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

3.10 Reisdocumenten

Het is verboden om met een verlopen paspoort of identiteitskaart te reizen. In sommige landen dient uw paspoort na thuiskomst nog een bepaald aantal maanden geldig te zijn. U dient dit zelf uit te zoeken. Als u niet de Nederlandse nationaliteit heeft, dient u altijd bij de ambassade van het land waar u heen wilt reizen na te gaan of u een visum nodig heeft. Het over de juiste reispapieren beschikken, is te allen tijde uw eigen verantwoordelijkheid. Vliegreis Europa kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

3.11 Vaccinaties

U dient zelf bij de daarvoor bevoegde instanties te informeren of vaccinaties voor uw vakantiebestemming noodzakelijk zijn.

3.12 Verzekeringen

Wij raden u aan een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

3.13 Boeking is altijd definitief

Wij willen u erop wijzen dat boekingen die u via het internet maakt definitief zijn. De

zogenoemde afkoelingsperiode, die in de wet kopen op afstand wordt genoemd, is niet van toepassing op vakantiereizen die u via onze website boekt.

4.0 DE VLIEGREIS

Vliegreis Europa vliegt vanuit Nederland naar bestemmingen met verschillende low-cost luchtvaartmaatschappijen. Wij weten pas kort van te voren met welke luchtvaartmaatschappij u vliegt. Tevens zijn vluchttijden pas kort voor vertrek bekend.

4.1 Service aan boord

Op de vluchten zijn de maaltijden en drankjes niet inclusief. Natuurlijk heeft u de mogelijkheid om aan boord bij het cabinepersoneel verschillende snacks, broodjes en dranken te kopen.

4.2 Stoeltypen

Op alle vluchten zijn alleen Economy Class stoelen beschikbaar. Dit is een standaard klasse.

4.3 Regionale luchthavens

De vluchten die Vliegreis Europa u biedt zijn in de regel vanaf Eindhoven Airport, Amsterdam Schiphol Airport of Rotterdam Airport. Echter biedt Vliegreis Europa ook vluchten aan vanaf vertrekhavens in België en Duitsland. Bij het boeken van de reis wordt aangegeven vanaf welke luchthaven er wordt gevlogen, soms is er een mogelijkheid om hierin een keuze te maken. De prijzen kunnen verschillen van verschillende luchthavens, omdat er verschillende toeslagen bestaan.

4.4 E-tickets

Wij verzenden u een week voor vertrek de tickets. Deze tickets kunt u zelf uitprinten en hiermee checkt u in bij de incheckbalie. Bij de e-tickets treft u ook overige belangrijke reisinformatie aan.

Let op! In de boeking en op de tickets dienen de eerste volledige voornaam en de achternaam gespeld te zijn zoals in het paspoort of op de ID-kaart. Op het ticket van de gehuwde dames dient alléén de meisjesnaam te staan die ook in het paspoort (of ID-kaart) staat.

Indien namen onjuist zijn geschreven of de juiste namen zijn bij Vliegreis Europa niet bekend, dan kunt u geweigerd worden voor een vlucht. Hiervoor bent u zelf aansprakelijk. Eventuele kosten voor het opnieuw toezenden of klaarleggen van juiste tickets worden doorberekend. Het is verboden om met een verlopen paspoort of ID-kaart te reizen.

4.5 Vertrektijden

Een charterluchtvaartmaatschappij heeft te allen tijde het recht om de vluchttijden tot op het allerlaatste moment aan te passen. Het kan dan ook voorkomen dat er kort voor uw vertrek of zelfs tijdens uw vakantie nog wijzigingen zijn in uw vluchtschema. Deze zullen dan ook doorgevoerd worden. Ook kan het voorkomen dat u op dag van aankomst laat arriveert, terwijl u op de dag van vertrek al weer vroeg moet vertrekken. Vliegreis Europa heeft hier geen enkele invloed op en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4.6 Inchecken

Voor alle luchtvaartmaatschappijen dient u minimaal 2,5 uur voor vertrek op de luchthaven aanwezig te zijn om in te checken. Ook op de luchthaven in het buitenland dient u twee uur voor vertrek aanwezig te zijn. Zorg er altijd voor dat u op tijd bent en houd ook rekening met eventuele rijen voor de incheckbalie. Na het missen van het vliegtuig heeft u geen recht op restitutie. Op de luchthavens wordt via monitoren aangegeven bij welke balies u kunt inchecken.

4.7 Bagage

Op alle vluchten geldt dat u één stuk handbagage per passagier, (behalve voor baby’s waarvoor geen bagage is toegelaten) van totaal 10 kg mag meenemen met de maximale afmetingen van 55x40x20 cm. Dit is inclusief handtassen, aktetassen, laptops, winkelaankopen, camera’s, enzovoort, alles moet worden vervoerd binnen uw toegestane één stuk handbagage.

Extra of te grote handbagage zal bij de boarding gate geweigerd worden of als het mogelijk is zal het geplaatst worden in het ruim van het vliegtuig tegen een tarief van € 60,-.

Als u niet zeker bent over de afmetingen, controleer uw tas bij de balie voor het afleveren van tassen voordat u doorgaat naar de beveiligingsdienst van de luchthaven.

Natuurlijk is het mogelijk om extra ruimbagage bij te boeken. U kunt bij uw boeking aangeven of u 15 kilo per persoon extra ruimbagage wilt bijboeken. Wij raden u dringend aan om aan dit gewicht niet te overschrijden, want indien het totale gewicht van uw bagage wordt overschreden wordt bij incheck een overbagagetarief gehanteerd. Het is ook mogelijk dat de overbagage wordt geweigerd.

4.8 Handbagage

Er gelden voor alle vliegtuigpassagiers binnen de Europese Unie (EU) regels voor wat mee mag in de handbagage. Vloeistoffen, gels en spuitbussen in de handbagage mogen alleen in kleine hoeveelheden (maximaal 100 ml per stuk) en op de juiste manier verpakt worden meegenomen. Dit geldt voor alle passagiers die vertrekken van, of overstappen op, een vliegveld binnen de Europese Unie. De regels gelden voor vloeistoffen zoals water en andere drankjes voor consumptie. Ook geldt het voor gels, pasta’s, lotions en de inhoud van spuitbussen. Toiletartikelen zoals tandpasta, scheerschuim, haargel, lipgloss en crèmes vallen hier dus ook onder.

Er zijn 2 uitzonderingen:

Babyvoeding, die u tijdens de vlucht nodig heeft en medicijnen die u tijdens de vlucht nodig heeft.

Aankopen op de luchthavens en aan boord na de ticket- en/of paspoortcontrole kunt u op de Europese luchthavens en in het vliegtuig van een Europese luchtvaartmaatschappij nog steeds uw (taxfree) aankopen doen. Vloeistoffen en gels die u na de ticket- en/of paspoortcontrole of in het vliegtuig heeft gekocht, worden door de winkel of aan boord, wanneer nodig – voor u verpakt en verzegeld. Het zegel is een dag geldig. Als u op een volgend vliegveld moet overstappen, mag u het zegel niet verbreken tot u op uw eindbestemming bent aangekomen.

Bij de handbagagecontrole moet u alle vloeistoffen apart aanbieden. Voor de doorzichtige plastic zak geldt dat de verpakkingen er gemakkelijk in moeten passen en de zak gesloten is. Ook jassen, colberts en grote elektrische apparaten, zoals laptops, moet u apart aanbieden bij de handbagagecontrole.

4.9 Transfer

Indien u bij Vliegreis Europa een vlucht en accommodatie heeft geboekt, dan wordt er aangegeven bij de reis of de transfer van de luchthaven naar de accommodatie en weer terug bij de reis is inbegrepen of kunt u zelf de keuze maken of u gebruik wenst te maken van een transfer.

U dient er rekening mee te houden dat u bijzondere bagage niet altijd mee kunt nemen met de transfer bus. Indien u deze zaken wenst mee te nemen, willen wij u verzoeken vooraf contact op te nemen met één van onze medewerkers om de mogelijkheden en eventuele kosten te bespreken.

4.10 Vertragingen

Helaas komt het soms voor dat vliegtuigen door omstandigheden vertragingen oplopen. Voor de eventuele extra kosten die als gevolg hiervan ontstaan, raden wij u aan een reisverzekering af te sluiten. Wij zijn niet aansprakelijk voor de eventuele extra kosten die als gevolg hiervan ontstaan, noch voor de gevolgen hiervan op het gebied van gemiste vakantie-uren en te late thuiskomst waardoor aanvullend openbaar vervoer niet meer mogelijk is. Sinds februari 2005 is ook de nieuwe EU-regelgeving m.b.t. Denied Boarding Compensation van toepassing. Deze regelgeving omvat bepalingen omtrent vergoedingen voor geannuleerde vluchten, overboekingen op de vlucht, kwijtgeraakte en beschadigde bagage en langdurige vertragingen.

4.11 Minder validen

Indien u, of een van uw medereizigers, een rolstoel mee wilt nemen, dan dient u dit bij boeking door te geven. Wij raden u aan tijdig in te checken. Houd er rekening mee dat niet elke accommodatie geschikt is voor minder validen. Indien u tijdens uw verblijf begeleiding nodig heef, dient u hier zelf voor te zorgen.

4.12 Vliegen met gipsverband

Indien u reist met een lichaamsdeel in gipsverband, dient er een medische verklaring, ondertekend door (onafhankelijke) arts, overlegd te worden bij de check-in waarin staat dat de passagier fit genoeg is om te vliegen. Als dit niet specifiek in de medische verklaring vermeld staat moet de passagier ervoor zorgen dat het gips in de gehele lengte wordt doorgezaagd om alsnog geaccepteerd te worden voor de vlucht. Uw gips moet voldoen aan bepaalde voorwaarden, overleg dit met uw arts.

4.13 Vliegen tijdens de zwangerschap

Bij een zwangerschap zonder complicaties zal een zwangere vrouw vanaf 28 weken een ‘fit to fly’ brief, ingevuld door een verloskundige/arts, bij zich moeten dragen. Deze ingevulde brief moet gedateerd zijn binnen 2 weken voor uw geboekte vlucht en voorgelegd worden bij het bagageafgiftepunt en/of de boardinggate.

De luchtvaartmaatschappij behoudt zich het recht om een zwangere vrouw die langer dan 28 weken in verwachting is het reizen te weigeren als zij bij het bagageafgiftepunt en/of de boardinggate geen door een verloskundige/arts ingevulde ‘fit to fly’ brief kan overleggen.

Voor ongecompliceerde zwangerschappen wordt reizen niet toegestaan na de volgende data

  • Voor een ongecompliceerde enkelvoudige zwangerschap wordt reizen niet toegestaan na het einde van week 36
  • Voor een ongecompliceerde meervoudige zwangerschap wordt reizen niet toegestaan na het einde van week 32

De moeder van de baby mag 48 uur na de geboorte van haar kind vliegen, mits de bevalling zonder complicaties of chirurgische ingreep is verlopen. Als er een keizersnede is uitgevoerd of als er een chirurgische ingreep nodig was voor de moeder, dan geldt een minimumperiode van 10 dagen voordat ze mag vliegen. In dit geval is echter ook goedkeuring van de behandelend arts vereist.

4.14 Baby mee?

Baby’s tot en met 7 dagen oud worden niet geaccepteerd voor vliegreizen. Baby’s (van 8 dagen tot en met 23 maanden) die reizen moeten worden begeleid door een volwassene van 16 jaar of ouder (één baby per volwassene). Als u met een baby reist kunt u dit in uw reservering aangeven door een baby toe te voegen. Een baby moet op de schoot van een volwassene zitten, een gordel voor baby’s wordt verschaft door het cabinepersoneel. Indien een kind 2 jaar is geworden voordat de retourvlucht plaatsvindt, hanteert de luchtvaartmaatschappij het tarief voor volwassene aan.

Voor baby’s wordt geen handbagage toegestaan, maar er mag één volledig inklapbare kinderwagen gratis worden meegenomen, dit hoeft niet van tevoren worden geboekt. Kinderwagens moeten bij voorkeur voor de reis worden gelabeld bij het bagageafgiftepunt op de luchthaven en deze kan dan gebruikt worden tot aan de trap van het vliegtuig. Het bagageafgiftepunt sluit 40 minuten voor het geplande vertrek van de vlucht.

Andere baby-artikelen (autozitjes, reisledikanten) kunnen ingecheckt worden tegen betaling (maximum gewicht van 20kg). In de cabine van het vliegtuig zijn geen autozitjes toegestaan.

Helaas kan er tijdens de vlucht geen babyvoeding of melk worden opgewarmd.

4.15 Chartervluchten

Op de meeste bestemmingen is het mogelijk om bij Vliegreis Europa alleen de vlucht (zonder transfer en accommodatie) te boeken. Zorg ervoor dat uw mobiele nummer bij Vliegreis Europa bekend is zodat we u kunnen bereiken in het geval van een vluchtwijziging.

4.16 Luchthavenbelasting

Luchthavenbelasting is bij de reissom inbegrepen.

4.17 Reisduur

Houdt er rekening mee dat de reisdagen altijd meetellen bij het bepalen van uw reisduur. Bij een 8-daagse reis bent u dus 7 nachten op uw bestemming. Houdt u rekening met een reisdag op de eerste en laatste dag van uw vakantie. Het kan voorkomen dat u door ongunstige vluchttijden niet de volledige reisduur op uw bestemming bent. Vliegreis Europa kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor ongunstige vluchttijden.

4.18 Vervoersvoorwaarden

Vliegreis Europa hanteert de Algemene Vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappijen die het vervoer feitelijk verrichten, zoals gepubliceerd op de site van de luchtvaartmaatschappij. Deze algemene vervoersvoorwaarden maken onderdeel uit van de overeenkomst. Indien u akkoord gaat met de Vliegreis Europa voorwaarden gaat u tevens akkoord met deze algemene vervoersvoorwaarden.

DE ACCOMMODATIE

5.1 Aankomst- en vertrekdag

Op de aankomst dag kunt u uw appartement meestal pas rond 18.00 uur betrekken, op de vertrekdag dient u uw appartement of chalet rond 09.00 uur te hebben verlaten. Hotelkamers zijn in de meeste gevallen op de dag van aankomst rond 16.00 uur gereed. Ook deze dienen op de vertrekdag om 09.00 uur te worden verlaten. De juiste tijden staan vermeldt bij de hotelinformatie.

5.2 Bagagerie

Vaak is er op uw bestemming de mogelijkheid om, soms tegen een vergoeding, uw bagage in een aparte ruimte in het hotel achter te laten. Deze bagagerie is een extra service die ter plaatse wordt geleverd. Het gebruikmaken van een bagagerie is altijd op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid. Vliegreis Europa heeft geen enkele invloed op de prijs en de kwaliteit van deze bagagerie en eventuele klachten of problemen hiermee kunnen derhalve niet door Vliegreis Europa in behandeling worden genomen.

5.3 Interieur van de accommodatie

Aangezien appartementen en studio’s er over het algemeen ongeveer hetzelfde uitzien, geven wij in deze algemene informatie een beschrijving hiervan. De beschrijvingen bij de betreffende accommodaties kunnen in werkelijkheid afwijken en zijn uitsluitend een voorbeeld. Soms zijn appartementen en studio’s namelijk privé eigendom van particulieren die hun appartement naar eigen wensen hebben ingericht. Boekt u meerdere appartementen, studio’s of hotelkamers tegelijkertijd, dan proberen wij deze naast elkaar te reserveren. Dit is te allen tijde een preferentie. De praktijk leert dat dit namelijk helaas niet altijd mogelijk is.

5.4 Hotels

Voor veel Vliegreis Europa gasten is een hotel de meest aangename accommodatie om de vakantie in door te brengen. Wij bieden u dan ook op alle bestemmingen de keuze uit een aantal hotels van verschillend niveau en prijsklasse. De kamers die wij aanbieden beschikken over een eigen badkamer, soms zijn er ook kamers met alleen douche. Het kan voorkomen dat een accommodatie uit verschillende gebouwen bestaat. In deze gebouwen kunnen verschillende types kamers voorkomen (gerenoveerd/niet gerenoveerd/oud/nieuw) tenzij anders vermeld kunt u in alle kamers geplaatst worden.

5.5 Verzorging

De onderstaande beschrijvingen kunnen in werkelijkheid afwijken en dienen uitsluitend een voorbeeld:

– Logies (LG): alleen overnachting.

– Logies en ontbijt (LO): overnachting en ontbijt. De verzorging begint met een ontbijt op de dag na aankomst en eindigt met ontbijt op de dag van vertrek.

– Halfpension (HP): overnachting, ontbijt en diner. De verzorging begint met het diner op de dag van aankomst en eindigt op de dag van vertrek bij het uitchecken.

– Volpension (VP): overnachting, ontbijt, lunch en diner. De verzorging begint met het diner op de dag van aankomst en eindigt op de dag van vertrek bij het uitchecken.

– All inclusive (AI): overnachting, alle maaltijden, locale alcoholische dranken en frisdranken en vaak ook snacks. De verzorging begint op het moment dat u incheckt en eindigt op de dag van vertrek bij het uitchecken.

5.6 Faciliteiten

Bij de beschrijvingen van de verschillende accommodaties vindt u een opsomming van de faciliteiten. Houdt u er rekening mee dat voor het gebruik van bepaalde faciliteiten bijvoorbeeld sauna’s, solarium, ligbedden en airconditioning een toeslag moet worden betaald. Als er in de beschrijving bij een accommodatie niets vermeld staat over kosten, was het bij publicatie niet bekend of voor een bepaalde faciliteit betaald moet worden. Het is mogelijk dat sommige faciliteiten bij gebrek aan belangstelling in het voor- en naseizoen gesloten zijn. Bij de receptie kunt u bijna altijd een kluisje huren voor uw kostbaarheden en belangrijke papieren. Soms heeft u zelfs de beschikking over een eigen kluisje in uw kamer/appartement. Meestal wordt er een vergoeding gevraagd voor het gebruik van een kluisje. Wij raden u ten zeerste aan om hier altijd gebruik van te maken, want niets is vervelender dan het kwijtraken van belangrijke zaken tijdens de vakantie. Vliegreis Europa kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor inbraak in uw accommodatie of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

5.7 Afstanden

De afstanden die vermeld staan bij de accommodaties voor het centrum, strand en bezienswaardigheden zijn altijd hemelsbreed gemeten. Dit houdt in dat de afstand te voet of per auto hiervan kan afwijken. Het is soms noodzakelijk om via trappen of hellende wegen het doel te bereiken.

5.8 Voorkeuren en essenties

Aan speciale wensen die bij de boeking kenbaar worden gemaakt, zal Vliegreis Europa zo veel mogelijk proberen te voldoen. Helaas is Vliegreis Europa hierbij afhankelijk van de uiteindelijke dienstverlener, zoals de vervoerder en de accommodatieverschaffer en worden voorkeuren dan ook helaas niet altijd uitgevoerd.

5.9 Baby mee?

Als bij een accommodatie staat vermeld dat er kinderbedjes aanwezig zijn, gaat dit altijd om een beperkt aantal waardoor Vliegreis Europa dit alleen als voorkeur kan behandelen. Dit betekent dat Vliegreis Europa niet kan garanderen dat er ook daadwerkelijk een kinderbedje aanwezig is tijdens uw verblijf. De eventuele kosten van een kinderbedje betaalt u ter plaatse. Wanneer een kamer met het maximale aantal personen wordt bezet, is het niet altijd mogelijk een baby aan het reisgezelschap toe te voegen.

5.10 Minder validen

Bij de accommodaties op deze website zijn over het algemeen geen speciale voorzieningen getroffen voor bijvoorbeeld rolstoelgebruikers en mindervaliden. Dat betekent niet dat mindervaliden niet welkom zijn. Integendeel, maar het ontbreken van deze voorzieningen kan Vliegreis Europa nimmer worden verweten. Een aangepaste kamer of een voorkeur voor de ligging van de kamer is altijd een preferentie. Vliegreis Europa kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

5.11 (Huis) dieren

Het is verboden om (huis)dieren mee te nemen.

5.12 Een voorbehoud

Een vakantie in het buitenland betekent andere mensen en gewoonten, een andere cultuur, ander eten etc. Dat is één van de aantrekkelijke kanten van een vakantie, maar ook een aspect om bij uw vakantieverwachtingen rekening mee te houden. Wanneer u kiest voor een eenvoudige accommodatie, kunt u natuurlijk geen vijfsterren hotel verwachten. Ook moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid van bouwactiviteiten op de bestemming, van een beperkte openstelling van winkels en uitgaansmogelijkheden en beperkter aanbod van faciliteiten en verbindingen in voor- en naseizoen. Water en elektriciteit zijn in de Zuid-Europese landen nog niet overal op het niveau zoals wij dat zijn gewend. Het voltage ligt soms lager en het is mogelijk dat de stroom korte tijd uitvalt. De warmwaterproductie gebeurt vaak met behulp van zogenaamde zonnecollectoren. U kunt op uw bestemming te maken krijgen met ongedierte zoals kakkerlakken of mieren. Over het algemeen is dit niet te wijten aan onvoldoende hygiëne, maar vloeit voort uit de klimatologische omstandigheden. Verpak uw etenswaren goed en bewaar alles bij voorkeur in

een koelkast. U kunt ter plaatse zelf een verdelgingsmiddel kopen, maar geef het ook altijd door aan de receptie en/of de accommodatieverschaffer zodat zij u kunnen helpen om van het ongewenste bezoek af te komen. Soms kan het voorkomen in het voor -en naseizoen of bij een relatief lage bezetting van de accommodatie, dat maaltijden in menuvorm worden aangeboden in plaats van als buffet. Wij vragen uw begrip hiervoor.

5.13 Geluidsoverlast

Indien er in de beschrijving melding wordt gemaakt van een levendige omgeving of een centrale ligging of er is een bar aanwezig, dan duidt dit er meestal op dat er sprake is van een gezellige drukte in de omgeving of verkeersdrukte. Veel complexen organiseren overdag of ’s avonds activiteiten. Waar de één van geniet, kan de ander zich aan ergeren. Wij proberen dergelijke activiteiten/animatie zoveel mogelijk in de beschrijving te vermelden. De normen en tijden waarop men leeft zijn anders dan bij ons. Absolute rust en stilte na middernacht zijn daarom geen stelregel. Geluidsoverlast door bouwwerkzaamheden is helaas niet te voorkomen. Indien de werkzaamheden plaatsvinden in de accommodatie zullen wij ten allen tijde proberen u tijdig te informeren. Het kan echter voorkomen dat wij niet van de werkzaamheden op de hoogte zijn. Het kan helaas gebeuren dat er medevakantiegangers zijn die overlast veroorzaken. Wij hebben hier geen invloed op. Het kan ook voorkomen dat uzelf (bewust of onbewust) voor overlast zorgt. Het hotelmanagement kan u verzoeken uw gedrag aan te passen. Als de klachten blijven bestaan heeft het hotelmanagement het recht u uit de accommodatie te (laten) zetten. Alle hieruit voorvloeiende gevolgen zijn voor uw eigen rekening.

VERLOREN VOORWERPEN

Vliegreis Europa kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de vermissing van bagage. Indien u iets belangrijks bent vergeten in uw accommodatie, dan kunt u dat kenbaar maken aan het hoofdkantoor van Vliegreis Europa. U kunt dit tot uiterlijk één week na thuiskomst melden. Alle meldingen die na één week binnenkomen, worden niet meer in behandeling genomen.

ONTEVREDEN OF KLACHTEN?

Heeft u klachten over de reis of bent u ontevreden over uw vakantieverblijf dan dient u dit direct te melden aan de receptie van uw accommodatie. Is er niemand aanwezig of wordt de klacht volgens u niet naar behoren opgelost, neemt u dan direct vanaf uw vakantiebestemming telefonisch of per e-mail contact op met ons hoofdkantoor in Nederland. Het telefoonnummer van Vliegreis Europa staat vermeld op uw reisbescheiden.

Deze handelwijze is absoluut noodzakelijk omdat Vliegreis Europa op het moment dat u uw klacht kenbaar maakt, meestal direct iets kan doen om uw klacht op te lossen. Achteraf, na thuiskomst is het natuurlijk niet meer mogelijk om problemen op te lossen. Klachten die op de bestemming niet zijn gemeld, worden in Nederland niet in behandeling genomen.


Na uw vakantie een klacht indienen kan ook schriftelijk of per e-mail, voorzien van een motivatie, tot 72 uur na terugkomst. Vliegreis Europa zal hierbij uw klacht in behandeling nemen en binnen 15 werkdagen met een passend antwoord komen. Indien uw klacht ook ten tijde van de reis had kunnen worden opgelost, kan Vliegreis Europa geen compensatie meer bieden.